Bostäder - Västra

Här finns tretton villatomter i nära anslutning till den nyligen etablerade småbåtshamnen.

Tomterna ligger mellan hamnen och den återskapande sjön Hamnmaren cirka 20 minuter från centrala Gävle.

Havet både syns och hörs från samtliga tomter och den lilla sjön ligger nära intill bostadsområdet.

Tomterna 6:3 och 6:7 ägs av Asfalt & Mark i Gävle AB, som inom kort  påbörjar byggnation av bostadshus för försäljning under våren 2019.

Vid frågor kontakta Steve Sjöberg, 073-337 83 43, steve.sjoberg@asfaltomark.se.